Valkon koulu

Byskolan Valkon koulu finns i tätorten i Valkom, cirka sex kilometer från Lovisa centrum. I skolan undervisas årskurserna 0–6. Byskolan har cirka 65 elever.

Bekanta dig med skolans Peda.net-sida