Stöd för lärande

Stödet för inlärning och för skolgång baserar sig på en trestegsmodell där stödformer och stödstrukturer förstärks gradvis. Stödnivåerna är allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Fråga mer av ditt barns lärare, speciallärare eller rektor!

Det främsta målet inom stödet för inlärning och för skolgång är att stärka elevernas grundläggande färdigheter och förhindra problem i förväg, så att eleven uppnår sitt inlärningsmål.

Elevens tillväxt och välfärd är en viktig del av stödet för inlärning och för skolgång.

Elevens rätt till tillräckligt stöd för tillväxt och inlärning säkerställs med

  • elevhandledning
  • elevvårdstjänster
  • tolk- och assistenttjänster
  • med allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.

Samarbetet mellan hem och skola är av största värde och vikt vad gäller elevens tillväxt och inlärning.