Lovisavikens skola

Lovisavikens skola finns i centrum av Lovisa. Skolan erbjuder allmän undervisning och specialundervisning för årskurserna 7–9.

Skolan har cirka 240 elever. Skolan finns till för alla svenskspråkiga elever i årskurserna 7–9 på området. Även elever från grannkommunerna går i skolan. Den nya högstadieskolan i trä blev färdig i årsskiftet 2019–2020.

Länk till skolans peda.net-sidor.