Hembacka daghem

Hembacka daghem ligger beläget i Liljendal, cirka 20 km nordväst om Lovisa centrum.

Nära naturen, ute på landsbygden

Hembacka daghem erbjuder barnen en god uppväxtmiljö, i vilken personalen tillsammans med barnen skapar en god atmosfär för lek och skapande. Verksamhetens viktigaste betoning ligger på lekens betydelse för barnets inlärning. Personalen stöder barnens lek genom att ge dem ro att leka men vid behov även handledning. Detta samverkar till fina inlärningstillfällen.

Hembacka daghems närmiljö ger möjligheter till en mångsidig lärmiljö. Bland annat idrottshuset, lekparken och bibliotek finns på gångavstånd från daghemmet. Eftersom daghemmet ligger mitt i naturen får barnen delta i Skogsmulle- och Knytteverksamhet varje höst och vår.