Isnäs daghem

Isnäs daghem är ett litet tvåspråkigt daghem mitt i byn.

Hemlikt och tryggt i Björntassen

Gruppen Björntassen har barn i åldern 1-6 år. Förskolebarnens förmiddagsvård sker på daghemmet, medan eftermiddagsvården tar plats i Isnäs skolas fastighet.

Isnäs daghem är ett naturnära daghem med skogen och havet bakom knuten. Vi erbjuder trygg och individuell småbarnspedagogik i en hemlik miljö. Med barnets bästa som mål fyller vi varje dag med lek och olika aktiviteter.