Öppen småbarnspedagogik

Verksamheten inom öppen småbarnspedagogik är avsedd för barn och deras familjer. Det öppna daghemmet Treffis och lekklubben i Rauhalan päiväkoti erbjuder öppen småbarnspedagogik i Lovisa stad.

Treffis

Vi leker leker, sjunger, pysslar och målar i Treffis. Dessutom utforskar vi, rör på oss och gör utfärder. Ditt barn får vara med andra barn antingen fritt eller genom ledd verksamhet. Samtidigt kan du bilda nätverk tillsammans med andra vuxna och personalen.

Bra att veta om Treffis:

 • öppet daghem, som samlas i olika delar av staden vanligen måndagar till fredagar klockan 9.00–13.00
 • för 0–6-åriga barn i hemvård och deras föräldrar och vårdare
 • barn som deltar ska ha med sig en förälder eller en annan vuxen som sköter barnet
 • egen matsäck med
 • verksamheten är i huvudsak avgiftsfri
 • tvåspråkig (svenska/finska)
 • ni kan delta under Treffis öppettider enligt er egen tidtabell utan förhandsanmälan.

Ibland ordnar vi extra program. Vi ber er att anmäla ert deltagande i dessa fall. De extra programmen kan vara avgiftsbelagda.

Ledare:
Tina Kavander
tfn 0440 555 374
tina.kavander@loviisa.fi

Facebook: Avoinpäiväkoti Treffis

Treffis program TREFFIS HAR STÄNGT 23-25.4.2019

Må: Liljendal, Idrottshuset; Lek, rörelse, pyssel, mm. kl. 9 – 13
Ti: Isnäs, Sportplanen; Inneverksamhet kl. 9 – 13
On: Lovisa centrum, Församlingshemmet; Familjecafé, lek, pyssel kl. 9 – 12
To: Strömfors, Församlingshemmet; Familjecafé, lek, pyssel, mm. kl. 9 – 12
Fr. Forsby, Agricolahallen; Familjecafé, lek, rörelse, pyssel, mm. kl. 9 – 13

Ta egen matsäck med

Lekklubben

I klubben övar sig barnen på att vara i grupp. Verksamheten består av ledda stunder och av fri lek.

Bra att veta om Lekklubben:

 • avsedd för 3–5-åriga barn
 • barnen är utan sina föräldrar i klubben
 • samlas tre dagar per vecka tre timmar per dag
 • barnen erbjuds mellanmål.

Lekklubben ordnas för ett verksamhetsår åt gången. Verksamhetsåret börjar 1.9 och slutar 31.5. Ansök under våren om lekklubbsplats med blanketten för ansökan till småbarnspedagogik. Under verksamhetsperioden kan du fråga av daghemsföreståndaren om lediga klubbplatser.

Under verksamhetsåret 2018–2019 följer lekklubben skolornas semestertider. Månadsavgiften per barn är 41 euro. Skolloven avdras i december och januari, och då är månadsavgiften 20,50 euro.

Lovisa stads lekklubbar under verksamhetsperioden 1.9.2018–31.5.2019

Lekklubben i Rauhalan päiväkoti tfn 0440 555 432

 • klubbdagar: tisdag, onsdag och torsdag klockan 8.30–11.30
 • klubbledare: Annika Bäcklund
 • plats: daghemmet Rauhalan päiväkoti, Fredsbyvägen 46, 07900 Lovisa
 • språk: tvåspråkig – svenska och finska

Lovisas församlingar

Församlingarna i Lovisanejden ordnar också verksamhet av många slag för barnfamiljer. Bekanta dig med församlingarnas utbud på deras egna webbplatser.