Öppen småbarnspedagogik

Verksamheten inom öppen småbarnspedagogik är avsedd för barn och deras familjer. Det öppna daghemmet Treffis erbjuder öppen småbarnspedagogik i Lovisa stad.

Treffis

Vi leker leker, sjunger, pysslar och målar i Treffis. Dessutom utforskar vi, rör på oss och gör utfärder. Ditt barn får vara med andra barn antingen fritt eller genom ledd verksamhet. Samtidigt kan du bilda nätverk tillsammans med andra vuxna och personalen.

Bra att veta om Treffis:

  • öppet daghem, som samlas i olika delar av staden vanligen måndagar till fredagar klockan 9.00–13.00
  • för 0–6-åriga barn i hemvård och deras föräldrar och vårdare
  • barn som deltar ska ha med sig en förälder eller en annan vuxen som sköter barnet
  • egen matsäck med
  • verksamheten är i huvudsak avgiftsfri
  • tvåspråkig (svenska/finska)
  • ni kan delta under Treffis öppettider enligt er egen tidtabell utan förhandsanmälan.

Ibland ordnar vi extra program. Vi ber er att anmäla ert deltagande i dessa fall. De extra programmen kan vara avgiftsbelagda.

Ledare:
Marina Johansson och Tina Kavander
tfn 0440 555 374
förnamn.efternamn@loviisa.fi

Mera inforamtion om Treffis och dess program hittar du på adresserna peda.net/loviisa och på Facebook: Avoinpäiväkoti Treffis

Lekklubben

Lovisa stad ordnar ingen lekklubb under verksamhetåret 1.9.2019-31.5.2020 på grund av för få deltagare.

Lovisas församlingar

Församlingarna i Lovisanejden ordnar också verksamhet av många slag för barnfamiljer. Bekanta dig med församlingarnas utbud på deras egna webbplatser.