Att förebygga smittor

Barn under skolåldern insjuknar ofta i infektioner. Barnets insjuknande inverkar förutom på barnet, som får betydande symtom, även på föräldrarnas frånvaro från sina arbeten.

Råd för hur man sköter de vanligaste infektionerna finns bland annat i lastenneuvolakäsikirja på Institutet för hälsa och välfärds sidor (finns enbart på finska). Då barnets mående oroar föräldrarna eller att symtomen och/eller fyndet antyder på en sjukdom som behöver vårdas är det viktigt att vända sig till en läkare.

Xylitolpastiller

Enligt statens näringsdelegations rekommendationer om måltiderna inom småbarnspedagogiken, minskar användningen av xylitolpastiller eller -tuggummi efter varje måltid risken för hål i tänderna. Lovisa stad erbjuder alla barn inom den kommunala småbarnspedagogiken en xylitolpastill efter varje måltid. Om vårdnadshavarna inte vill att deras barn ska få xylitolpastiller kan de meddela barnets daghem, gruppfamiljedaghem eller familjedagvårdare.

Det är bra att komma ihåg att utgångspunkten för barns munhälsa är det som sker hemma. Det viktigaste är att borsta tänderna med fluortandkräm morgon och kväll samt att äta regelbundet. Xylitolpastillerna enbart stöder en god munhälsa.

Så här kan du minska på smittorisker

  1. Ett sjukt barn ska inte föras till daghemmet
    Smittorisken är som störst i början av sjukdomsförloppet. För barnets tillfriskning och smittorisken är det bäst att hålla barnet hemma. Det är individuellt hur snabbt barnet tillfrisknar. En bra måttstock är att hålla barnet hemma en feberfri dag.
  2. Handtvätt
    En bra handhygien förebygger infektioner. Barnen ska tvätta händerna med tvål och vatten vid ankomsten till daghemmet, före maten, efter toalettbesök, när hen snutit sig och vid hemkomsten. Korta och rena naglar hjälper att hålla händerna rena.
  3. Leksaker
    Tvätta de leksaker som barnet tar med sig till småbarnspedagogiken och igen när ni tar hem leksakerna. Tvätta med tvål och vatten. Håll leksakerna som inte tål tvätt borta från barnet 2-3 veckor. Då torkar och dör mikroberna i dem.

Nedan finns beskrivet de tre vanligaste smittorna och hur vi förebygger dem inom småbarnspedagogiken:

Springmask

Springmask smittar vid direktkontakt från en person till en annan och från händerna till munnen. De vanligaste smittvägarna är att äta med fingrarna, leksaker och föremål samt sängkläder från vilka smittan går via inandningen till svalget. Då man upptäcker springmask informerar personalen inom småbarnspedagogiken familjerna om förekomsten. I daghemmet byts och tvättas sängkläderna, madrasserna och dynorna dammsugas samt leksakerna tvättas. Om det konstateras att minst en tredjedel av barnen har springmask, lönar det sig att alla gruppens barn vårdas.

Norovirus-diarré

Norovirus är en av de vanligaste orsakerna till magsjuka. Norovirus orsakar ofta magsjukeepidemier till exempel på sjukhus, skolor och daghem. Viruset smittar mycket lätt från en person till en annan. Smittan kan också sprida sig via förorenade ytor. Norovirus kan leva i rumsvärme upp till 12 dygn i till exempel en matta som någon har spytt på. Inom småbarnspedagogiken förebyggs smittan av norovirus genom att tvätta händerna grundligt, speciellt efter toalettbesök och blöjbyte samt före maten. Flerkunniga inom städ- och kostservicen städar regelbundet barngruppens lokaliteter.

Löss

Symtom på löss är klåda och irritation i hårbotten, klösmärken i hårbotten och nacke, gnetter vid hårstråets rot eller löss bakom öron och i nacke. Barnet kan ha löss fast barnet inte har några symtom. Lössen sprider sig lätt i barngruppen, i direkt kontakt via till exempel kläder. Därför är det viktigt att man hittar lössen i ett tidigt skede och för att kunna förebygga spridningen informerar alla berörda parter. Inom småbarnspedagogiken förebygger vi spridningen av löss genom att byta sängkläder och eventuella handdukar samt genom att tvätta leksaker. Rummen dammsugs i vanlig ordning. Barnets egna kläder försöker vi hålla isär från andra barns kläder så gott det går.