Skolmat

Maten är en väsentlig del av barnets välfärd och tillväxt. Med skolmaten undervisas barn och unga om hälsa, matvanor och finländsk matkultur.

Eleverna får varje dag en avgiftsfri, hälsosam, ändamålsenlig, ledd och fullviktig skollunch.

Skolmaten är i regel finländsk basföda. Till en bra skolmåltid hör en varm rätt, sallad, råkost eller färskbit, bröd, bredbart pålägg och dryck.

Lovisa stads centralkök tillreder mat till de flesta daghem och skolor i staden. Under hösten 2017 tillverkas maten för eleverna i Forsbyskolorna samt daghemmet Lekgården av ISS.

Du hittar skolornas matlistor till höger på denna sida.