Skolmat

Maten är en väsentlig del av barnets välfärd och tillväxt. Med skolmaten undervisas barn och unga om hälsa, matvanor och finländsk matkultur.

Eleverna får varje dag en avgiftsfri, hälsosam, ändamålsenlig, ledd och fullviktig skollunch.

Skolmaten är i regel finländsk basföda. Till en bra skolmåltid hör en varm rätt, sallad, råkost eller färskbit, bröd, bredbart pålägg och dryck.

Lovisa stads centralkök tillreder mat till följande skolor:

 • Haddom skola
 • Generalshagens skola
 • Lovisanejdens högstadium
 • Lovisa gymnasium
 • Harjurinteen koulu
 • Myllyharjun lukio
 • Valkon koulu


ISS tillreder maten till följande skolor:

 • Forsby skola
 • Isnäs skola
 • Sävträsk skola
 • Tessjö skola
 • Isnäsin koulu
 • Kirkonkylän koulu
 • Tesjoen koulu
 • Teutjärven koulu