Maten i grundskolorna och daghemmen

Maten är en väsentlig del av barnets välfärd och tillväxt. Med måltiderna i skolorna och daghemmen undervisas barn och unga om hälsa, matvanor och finländsk matkultur.

I daghemmen och grundskolorna får barnen en avgiftsfri, hälsosam, ändamålsenlig, ledd och fullviktig lunch varje dag. I daghemmen äter barnen dessutom frukost och mellamål.

Maten är i regel finländsk basföda. Till en bra måltid hör en varm rätt, sallad, råkost eller färskbit, bröd, bredbart pålägg och dryck.

Lovisa stads centralkök tillreder mat till de flesta daghem och skolor i staden. Under hösten 2017 tillverkas maten för eleverna i Forsbyskolorna samt daghemmet Lekgården av ISS.

Du hittar skolornas och daghemmens matlistor till höger på denna sida.