Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik är planmässig och målinriktad verksamhet som främjar barnets tillväxt, utveckling och inlärning. Småbarnspedagogiken är uppfostringsmässig växelverkan mellan barnet och en vuxen.

Utkastet till utredningen inom småbarnspedagogiken fanns till påseende och man kunder ställa frågor och kommentera utkastet till utredningen. Vi har sammanställt alla frågor och svar på ett och samma dokument:

Frågor och svar om utkastet till utredningen inom småbarnspedagogik

Planen för småbarnspedagogik

Föräldrarna har alltid det främsta ansvaret för barnets fostran. Den offentliga småbarnspedagogikens uppgift är att stöda föräldrarna i uppfostringsarbetet.

Lovisa stad har en kommunal plan för småbarnspedagogik. Både kommunala och privata daghem och vårdare följer planen. Planen redogör för hur man ska genomföra småbarnspedagogik i Lovisa.

Planen för småbarnspedagogik 2017-18, Lovisa

Efter att föräldradagpenningsperioden tagit slut kan du välja vården för ditt barn:

Du sköter ditt barn hemma

Om ditt barn är under tre år, kan du ansöka hemvårdsstöd från FPA. Du kan använda tjänsterna för öppen småbarnspedagogik utan att förlora hemvårdsstödet.

Om FPA beviljat dig hemvårdsstöd betalas du automatiskt också kommuntillägg till hemvårdsstödet.

Kriterierna för kommuntillägget till hemvårdsstöd:

  • en förälder sköter det barn, för vilket hemvårdsstöd betalas
  • kommuntillägg till hemvårdsstöd betalas ut för det yngsta barnet
  • kommuntillägg betalas inte om familjen får föräldradagpenning

Kommuntilläggets storlek är 200 euro.

Kommunal småbarnspedagogik

Du kan ansöka om plats för kommunal småbarnspedagogik antingen på ett daghem eller på familjedagvård. Lovisa stad erbjuder heldagsvård, deltidsvård och skiftesvård. Daghemsföreståndaren i ditt område ger tilläggsuppgifter.

Privat småbarnspedagogik

Du kan höra dig för om privata platser för småbarnspedagogik direkt av privata vårdare. Du kan ansöka kommuntillägg och stöd för privat vård från FPA.