Ändringar i kundavgifter

Hur ska man gå till väga om det händer ändringar i familjen och hur påverkar förändringarna avgifterna för småbarnspedagogik?

Då familjens storlek ändras då ett nytt barn föds i familjen, fyll i inkomstutredningsblanketten och eventuellt också blanketten avtal om deltidsavgift (ifall det äldre barnets tid inom småbarnspedagogiken ändras). Returnera blanketterna genast då ändringen skett, så att ändringarna hinner med till följande månads fakturering, till adressen Lovisa stad/ Småbarnspedagogikens fakturering, PB 77, 07901 Lovisa eller för dem personligen till Kundservicekontoret Lovinfo, Mariegatan 12 a, Lovisa.

Då du och din partner beslutar er för att flytta ihop eller isär fyll i en ny inkomstutredningsblankett. Om din partner flyttar ihop med din familj behöver vi även din partners bilagor på inkomsterna. Returnera blanketten tillsammans med bilagorna till adressen Lovisa stad/ Småbarnspedagogikens fakturering, PB 77, 07901 Lovisa eller för dem personligen till Kundservicekontoret Lovinfo, Mariegatan 12 a, Lovisa.

Då er adress ändras fyll i en ny inkomstutredningsblankett. Returnera blanketten till adressen Lovisa stad/ Småbarnspedagogikens fakturering, PB 77, 07901 Lovisa eller för dem personligen till Kundservicekontoret Lovinfo, Mariegatan 12 a, Lovisa.

Då ditt arbete ändras så att den påverkar barnets tid inom småbarnspedagogiken fyll i blanketten avtal om deltidsavgift. Returnera blanketten till enhetsledaren inom småbarnspedagogik. Om förändringen i din arbetsbild ändras så att den påverkar dina inkomster fyll då också i en ny inkomstutredningsblankett. Om du inte godkänner den högsta avgiften, skicka då bilagor på dina inkomster. Skicka inkomstutredningsblanketten med bilagorna till adressen Lovisa stad/ Småbarnspedagogikens fakturering, PB 77, 07901 Lovisa eller för dem personligen till Kundservicekontoret Lovinfo, Mariegatan 12 a, Lovisa.

Då ditt barn slutar inom småbarnspedagogiken fyll i blanketten uppsägning av plats. Skicka den så fort som möjligt till enhetsledaren inom småbarnspedagogik. Om ni är på väg att flytta till en annan adress, kom ihåg att skriva den på blanketten. På detta sätt får vi den sista fakturan skickad till rätt adress.