Motionsrådgivning

Motionsrådgivningen verkställs som ett tväradministrativt samarbete. Hälsovården har en central roll i motionsrådgivningen. Ur hälsovårdens kretsar nås rätt målgrupp för motionsrådgivningen. Stadens idrottsinstruktör ansvarar för motionsrådgivningen.

Motionsrådgivingen är personlig och innefattar individuella möten. I rådgivningen utnyttjas olika mätbara hälsoinstrument och material som stöder motion och idrott t.ex. guider och annat material. Från motionsrådgivningen får individen kunskap om olika idrottstjänster, inom den egna kommunen och styrs vidare till olika motionsgrupper.

Alla gynnas av motion. Målgruppen för motionsrådgivning är individer med övervikt i arbetsförålder som rör på sig för lite för sin hälsa som har ökad risk för att insjukna i diabetes.

Under det personliga mötet med motionsrådgivaren:

  • Start situationen kartläggs: motionsvanor, hälsotillstånd och motivation
  • Talar vi om för kunden passande motionsformer och berättas om kommunens idrottstjänster
  • Tillsammans utarbetas en motionsplan (på egenhand eller gruppidrott) och material som stöder motionsplanen ges
  • Vid behov prövas olika idrottsgrenar gemensamt (t.ex. konditionssal, stavgång)
  • Kommer vi överens om fortsatta åtgärder och uppföljningsbesök

Motionsrådgivningen är gratis.