Specialmotion

Information angående arrangörer och motionsgrupper i specialidrott finns i länken nedan.
Ifall någon arrangör/grupp fattas eller informationen är felaktig, vänligen kontakta fritidsbyrån tel. 050 3827 554.

specialidrottskalender