Idrottsplatser och -områden

Regelbundna turer till ungdoms- och idrottsutrymmen för säsongen 2022-2023 kan sökas senast 30.4.2022.

Ansökan returneras adr. Lovinfo, Mariegatan 12 A, PB 77, 07901 Lovisa eller vapaa-aika@loviisa.fi
Märk kuvertet / e-mailet ”Salturer”.
Tillägssuppgifter: vapaa-aika@loviisa.fi eller tel. 0440 555 483

Anhållan om saltur (doc)
Anhållan om saltur (pdf)

 

Regelbundna sal-, plan- och isturer för vintern säsongen reserveras från Kultur- och fritidstjänster senast den 30.4 och för sommarsäsongen senast 31.1.

Träningsturer till idrotts- och bollplaner för våren och sommaren 2022 kan sökas senast 31.1.2022

Ansökningarna sänds till Lovinfo / träningsturer, Mariegatan 12 A, PB 77, 07901 Lovisa eller vapaa-aika@loviisa.fi Tilläggsuppgifter fås från fritidsväsendet tfn 0440 555 483 eller vapaa-aika@loviisa.fi

Anhållan om plantur (pdf)
Anhållan om plantur (doc)

 

Enskilda eller tillfälliga salturer reserveras från Kultur- och fritidstjänster, e-post vapaa-aika@loviisa.fi eller tfn 0440 555 483.
Ansökan angående rätt att använda lokaler (pdf)
Ansökan angående rätt att använda lokaler (excel)

Tillfälliga turer till ishallen och idrottsplanerna utomhus reserveras på tfn 0440 555 939 (planskötare).

Ring journummer 0440 555 892 om aktiverade nycklar till salturerna inte fungerar.

Om den betalda användningstiden har gått ut kan du köpa tilläggstid till din nyckel genom att ta med den och besöka Lovinfo, Mariegatan 12 A, Lovisa, öppet må-fr kl. 9-16, tfn 019 555 555.
Användningsvillkor för konditionssalsnyckel