Idrottsplatser och -områden

Regelbundna sal-, plan- och isturer reserveras från Kultur- och fritidstjänster senast 31.1.

Enskilda eller tillfälliga salturer reserveras från Kultur- och fritidstjänster, e-post fritid@loviisa.fi eller tel. 044 055 5483.
Tillfälliga turer till ishallen och idrottsplanerna utomhus reserveras på tel. 044 055 5889 (planskötare).

Ring dejournummer 044 055 5892, då aktiverade nycklar till salturerna inte fungerar. Om den betalda användningstiden har gått ut, kan du köpa tilläggstid till din nyckel genom att ta med den och besöka Lovinfo, Mariagatan 12 A, Lovisa, öppet må-fre kl. 9-16, puh. 019 555 555.