Ungdomslokaler

 

Staden har följande ungdomslokaler:

Forum i centrum och ungdomslokalen i Strömfors Bruk. Ungdomslokalerna fungerar som mötesplatser för ungdomarna där det finns möjlighet att träffa andra ungdomar och fritidsledarna.

Den öppna verksamheten i ungdomsgårdarna erbjuder möjlighet att lyssna på musik, läsa tidningar och spela olika spel. Förutom den traditionella öppna verksamheten ordnas olika temakvällar. I ungdomslokalerna verkar också olika hobbygrupper.

 

Ungdomslokalen i Forum

Ungdomsgården Forum finns i centrum bredvid torget, adr. Brandensteinsg. 13, 07900 Lovisa. Öppethållningstider: måndagar kl 14.30-20,  onsdagar kl 14.30-20,  och fredagar kl 14.30-21.

Ungdomslokalen i Strömfors Kyrkoby

Ungdomslokalen finns i Bruket på Björkkullavägen 1c, 07970 Strömfors. Öppethållningstider: tisdagar 14.30-17.30 (åk 5-6), 17.30-20.30.

 

Kontrollera ungdomslokalernas öppethållningstider på instagram och facebooksidan Lovisa Ungdomar