Ungdomslokaler

Staden har följande ungdomslokaler:

Forum i centrum, Valkom allaktivitetshus, ungdomslokalen i Forsby, ungdomslokalen i Strömfors Bruk och ungdomslokalen i Tessjö. Ungdomslokalerna fungerar som mötesplatser för ungdomarna där det finns möjlighet att träffa andra ungdomar och fritidsledarna.

Den öppna verksamheten i ungdomsgårdarna erbjuder möjlighet att lyssna på musik, läsa tidningar och spela olika spel. Förutom den traditionella öppna verksamheten ordnas olika temakvällar. I ungdomslokalerna verkar också olika hobbygrupper.

 

Ungdomslokalen i Forum

Ungdomsgården Forum finns i centrum bredvid torget, adr. Brandensteinsg. 13, 07900 Lovisa. Öppethållningstider: måndagar 14.00-20.30, onsdagar 17-20.30 och fredagar 15-20.30

Ungdomslokalen i Valkom allaktivitetshus

Ungdomslokalen i Valkom allaktivitetshus finns på gården till Valkon koulu, adr. Långängsvägen 62, 07910 Valkom. Öppethållningstider: tisdagar 17.00-20.00.

Ungdomslokalen i Forsby

Ungdomslokalen i Forsby finns på Forsby sågs område bredvid Forsby gård, adress Askolinsvägen 56, 07700 Forsby Såg. Öppethållningstider: onsdagar 14-16.30 (åk 3-6), 17-20.00.

Ungdomslokalen i Tessjö

Ungdomslokalen i Tessjö på Centrumvägen 2, 07955 Tessjö. Öppethållningstider: onsdagar 17-20.00.

Ungdomslokalen i Strömfors Kyrkoby

Ungdomslokalen finns i Bruket på Björkkullavägen 1c, 07970 Strömfors. Öppethållningstider: tisdagar 14.30-17.30 (åk 5-6), 17.30-20.30.

 

Kontrollera ungdomslokalernas öppethållningstider på facebooksidan Lovisa Ungdomar

För mer information kontakta fritidstjänsterna, tel. 044 450 5053