Ungdomslokaler

Staden har följande ungdomslokaler:

Forum i centrum, Valkom allaktivitetshus, ungdomslokalen i Forsby, ungdomslokalen i Strömfors Bruk och ungdomslokalen i Tessjö. Ungdomslokalerna fungerar som mötesplatser för ungdomarna där det finns möjlighet att träffa andra ungdomar och fritidsledarna.

 

Den öppna verksamheten i ungdomsgårdarna erbjuder möjlighet att lyssna på musik, läsa tidningar och spela olika spel. Förutom den traditionella öppna verksamheten ordnas olika temakvällar. I ungdomslokalerna verkar också olika hobbygrupper.

 

Ungdomslokalerna är öppna för 13-18-åriga ungdomar.

 

Ungdomslokalen i Forum

Ungdomsgården Forum finns i centrum bredvid torget, adr. Brandensteinsg. 13, 07900 Lovisa.

Ungdomslokalen i Valkom allaktivitetshus

Ungdomslokalen i Valkom allaktivitetshus finns på gården till Valkon koulu, adr. Långängsvägen 62, 07910 Valkom.

Ungdomslokalen i Forsby

Ungdomslokalen i Forsby finns på Forsby sågs område bredvid Forsby gård, adress Askolinsvägen 56, 07700 Forsby Såg.

Ungdomslokalen i Tessjö

Ungdomslokalen i Tessjö på Centrumvägen 2, 07955 Tessjö.

Ungdomslokalen i Strömfors Kyrkoby

Ungdomslokalen finns i Bruket på Björkkullavägen 1c, 07970 Strömfors.

 

Kontrollera ungdomslokalernas öppethållningstider på facebooksidan Lovisa Ungdomar

För mer information kontakta fritidstjänsterna, tel. 044 450 5053