8. Strandverket

I den södra ändan av fästningen ser man bra hur strandverket går i sicksack runt hela holmen och hur nära vattnet strandverket byggts. Strandverket skulle förhindra fiendens landstigning.