Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige i Lovisa stad är sedan 2010 en kanal för påverkan för ungdomar i Lovisa. Ungdomsfullmäktige är en del av stadens organisation och den bevakar ungdomarnas intressen genom att representanterna deltar i de olika nämndernas och arbetsgruppernas möten.

 

Ordförande i ungdomsfullmäktige: Saara Iivari

 

Ungdomsarbetare Tom Nyström och chefen för fritidsväsendet Leif Eriksson är tekniska sekreterare och handledare för ungdomsfullmäktige.

 

Kontaktuppgifter:

Ordförande tfn 044 055 5865 eller nuorisovaltuusto.loviisa@gmail.com

 

Ungdomsarbetare Tom Nyström, puh. 044 055 5480, tom.nystrom@loviisa.fi