Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige i Lovisa stad är sedan 2010 en kanal för påverkan för ungdomar i Lovisa. Ungdomsfullmäktige är en del av stadens organisation och den bevakar ungdomarnas intressen genom att representanterna deltar i de olika nämndernas och arbetsgruppernas möten.

 

Ordförande i ungdomsfullmäktige: Iiro Kankkunen

 

Ungdomsarbetare Mikael Broberg och chefen för fritidsväsendet Leif Eriksson är tekniska sekreterare och handledare för ungdomsfullmäktige.

 

Kontaktuppgifter:

nuorisovaltuusto.loviisa@gmail.com

Ungdomsfullmäktige på facebook

Ungdomsarbetare Mikael Broberg, puh. 040 555 0047, mikael.broberg@loviisa.fi