Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige i Lovisa stad är sedan 2010 en kanal för påverkan för ungdomar i Lovisa. Ungdomsfullmäktige är en del av stadens organisation och den bevakar ungdomarnas intressen genom att representanterna deltar i de olika nämndernas och arbetsgruppernas möten.

Ordförande i ungdomsfullmäktige är Enni Lindell. Ungdomsverksamheten, koordinerande uppsökande ungdomsarbetare Samira Al-Far och chefen för fritidsväsendet Leif Eriksson är handledare för ungdomsfullmäktige.

Kontaktuppgifter:
nuorisovaltuusto.loviisa@gmail.com
Ungdomsfullmäktige på facebook

Samira Al-Far, samira.al-far@loviisa.fi, tfn 0440555885