Arbetsverkstäder

Lovisa arbetsverkstäder omfattar tre olika verkstäder, sammanlagt finns det 32 platser:

  • Startverkstaden för 15-24 åringar, 8 platser
  • Lilla Petters Gård för 18-24 åringar, 12 platser
  • Akseli för över 25 åringar, 12 platser

Arbetsverkstäderna fungerar som arbetspraktikplatser för arbetslösa. Arbetsverkstäderna erbjuder gemenskap, möjlighet att utveckla livskunskaper, samt inlärning i arbetet. Servicen skräddarsys utgående från deltagarnas behov. Verkstäderna är avsedda för invånare i Lovisa och Lappträsk.

Verkstäderna har inte skilda ansökningstider; man kan söka när som helst, till verkstaden kommer man genast när en plats blir ledig.

Är du är en sk. remitterande instans eller annars bara är intresserad av vår pedagogiska referensram, vår finansiering och våra aktuella projekt ?

 

Tag kontakt:

Kirsi Kippola, serviceansvarig för arbetsverkstäderna 045 773 19351