Specialungdomsarbete

Specialundomsarbete erbjuder hjälp till de ungdomar som behöver det. Arbetet riktar sig mot ungdomarsom är i risk att marginaliseras eller redan marginaliserade unga. Tyngdpunkten ligger på unga i högstadie-ålder men också unga i lågstadie-ålder vid behov. Specialungdomsarbetet görs i samarbete med olika aktörer t.ex. ungdomsverkstaden, polisen, skolorna, socialbyrån. Arbetsformer är bl.a.:

  • individ inriktat arbete
  • verksamhet i små grupper
  • samarbete med skolan
  • stöd för föräldrar
  • startande av utvecklingsprojekt
  • förebyggande arbete mot rusmedel

Sari Hännikäinen, ungdomsarbetare tel. 044 055 5482