Specialungdomsarbete

Specialundomsarbete erbjuder hjälp till de ungdomar som behöver det. Arbetet riktar sig mot ungdomarsom är i risk att marginaliseras eller redan marginaliserade unga. Tyngdpunkten ligger på unga i högstadie-ålder men också unga i lågstadie-ålder vid behov. Specialungdomsarbetet görs i samarbete med olika aktörer t.ex. ungdomsverkstaden, polisen, skolorna, socialbyrån. Skoloungdomsarbete görs huvudsakligen i skolorna (låg- och högstadier) och efter skoldagens slut i ungdomslokalerna.