Fiskelov

Fisketillstånd för Lovisa stads fiskevatten:

Neste Oil Lovisa Ankkurituuli

Västersvängen 3, centrum, tfn 019 560 9007, www.ankkurituuli.fi
Spöfisketillstånd för både Lovisabor och utomsockenbor

Kalakortti.com

Spöfisketillstånd för både Lovisabor och utomsockenbor
Loven skickas till e-posten eller mobilen, eller om du vill, utskrivna som plastkort per post.
www.kalakortti.com

Fisketillstånd för Skukulträsket:

Fishing Center Kotka, tfn 05 281 288, www.fishingcenter.fi

Fisketillstång för Forsby fiskepark:

Forsby Café, Forsbyvägen 2, 07700 Forsby, tfn 045 777 7507, i Facebook Koskenkylän Kahvio

Statens fiskevårdsavgift

Utöver vattenägares fiskelov bör alla 18-64 åringar betala statens fiskevårdsavgift.
Registrering och betalning av fiskevårdsavgift: www.eraluvat.fi, R-kiosken eller tfn 020 69 2424 (vardagar kl. 8-16). Om du enbart fiskar med pilk, metspö eller strömmingshäckla behöver du inte betala avgiften.

Ytterligare uppgifter från Jord- och skogsbruksministeriet, www.mmm.fi  och Centralförbundet för fiskerihushållning, www.ahven.net.

Ytterligare uppgifter fås från Östra Nylands fiskeområde.

Fiskeförbudsområden kan du kolla via kalastusrajoitus.fi.