Fiskelov

Fisketillstånd för Lovisa stads fiskevatten:

Neste Oil Lovisa Ankkurituuli

Västersvängen 3, centrum, tfn 019 560 9007, www.ankkurituuli.fi
Spöfisketillstånd, tillstånd för nätfiske och tillstånd för katsa för både Lovisabor och utomsockenbor

Kalakortti.com

Spöfisketillstånd för både Lovisabor och utomsockenbor
Loven skickas till e-posten eller mobilen, eller om du vill, utskrivna som plastkort per post.
www.kalakortti.com

Fisketillstånd för Skukulträsket:

Fishing Center Kotka, tfn 05 281 288, www.fishingcenter.fi

Fisketillstång för Forsby fiskepark:

Forsby Café, Forsbyvägen 2, 07700 Forsby, tfn 045 777 7507, i Facebook Koskenkylän Kahvio

Statens fiskevårdsavgift

Utöver vattenägares fiskelov bör alla 18-64 åringar betala statens fiskevårdsavgift.
Registrering och betalning av fiskevårdsavgift: www.eraluvat.fi, R-kiosken eller tfn 020 69 2424 (vardagar kl. 8-16). Om du enbart fiskar med pilk, metspö eller strömmingshäckla behöver du inte betala avgiften.

Ytterligare uppgifter från Jord- och skogsbruksministeriet, www.mmm.fi  och Centralförbundet för fiskerihushållning, www.ahven.net.

Ytterligare uppgifter fås från Östra Nylands fiskeområde.

Fiskeförbudsområden kan du kolla via kalastusrajoitus.fi.