Understöd

Fritidsnämnden kungör att söka senast 3.4.2018 kl. 16.00 allmänt understöd och specialunderstöd 2018:

  • för idrottsföreningar allmänt understöd och utbildningsunderstöd
  • för ungdomsföreningar allmänt understöd, utbildningsunderstöd och bidrag för verksamhetslokal.

Registrerade idrotts- och ungdomsorganisationer beviljas allmänna understöd för ordinarie verksamhet. Utbildningsunderstöd beviljas för ersättning av kostnader för ledar-, domar- och funktionärsutbildning. Ungdomsföreningar kan ansöka om understöd för driftskostnader för lokaler.
Understödsblanketter kan avhämtas från:

Kundservicekontoret Lovinfo, adr. Mariegatan 12 A, öppet må-fre kl. 9.00-16.00
Blanketter kan också skrivas ut från länkarna nedan.

OBS! Blanketten kan inte fyllas i och skickas elektroniskt.
Understödsblanketten inlämnas till :

Kundservicekontoret Lovinfo, adr. Mariegatan 12 A, öppet må-fre kl. 9.00-16.00
Ansökningen med bilagor kan också skickas per post till adressen Bildningscentralen, Fritidsväsendet, PB 68, 07901 Lovisa.
Ansökningen bör vara inlämnad inom utsatt tid. Försenade ansökningar beaktas inte.

Besluten skickas elektroniskt.

OBS! Första sidan för allmänt understöd bör bifogas till både idrottsföreningarnas och ungdomsföreningarnas ansökan.

Förstasidan allmänt understöd

Blankett för allmänt undrestöd för ungdomsföreningar

Blankett för allmänt understöd för idrottsföreningar

Specialunderstöd (=utbildning, verksamhetsutrymme)

Principer för understöd