Understöd

UNDERSTÖD FÖR IDROTTS- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Allmänt understöd och specialunderstöd
– för idrottsföreningar allmänt understöd och utbildningsunderstöd
– för ungdomsföreningar allmänt understöd, utbildningsunderstöd och bidrag för verksamhetsutrymme

Registrerade idrotts- och ungdomsorganisationer beviljas allmänna understöd för ordinarie verksamhet. Utbildningsunderstöd beviljas för ersättning av kostnader för ledar-, domar- och funktionärsutbildning. Ungdomsföreningar kan ansöka om understöd för driftskostnader för lokaler.

Understödsblanketter kan avhämtas från:

Kundservicekontoret Lovinfo, adr. Mariegatan 12 A, öppet må-fre kl. 9.00-16.00
Blanketter kan också skrivas ut från länkarna nedan.

OBS! Blanketten kan inte fyllas i och skickas elektroniskt.

 

Understödsblanketten inlämnas till :
Kundservicekontoret Lovinfo, adr. Mariegatan 12 A, öppet må-fre kl. 9.00-16.00
Ansökningen med bilagor kan också skickas per post till adressen Lovisa stad, Välfärdsnämnden, PB 77, 07901 Lovisa.

Ansökningen bör vara inlämnad inom utsatt tid 31.3.2022 kl. 15.00. Försenade ansökningar beaktas inte.

Besluten skickas elektroniskt.

OBS! Första sidan för allmänt understöd bör bifogas till både idrottsföreningarnas och ungdomsföreningarnas ansökan.

Välfärdstjänsternas understöd, idrott och ungdom

Förstasidan allmänt understöd

Blankett för allmänt undrestöd för ungdomsföreningar

Specialunderstöd (=utbildning, verksamhetsutrymme)