Pernajan pitäjän historia som e-publikation

Pernajan pitäjän historia keskiajalta 2000-luvulle som skrivits av Olle Sirén och utkom år 2003 finns även i elektronisk form på finska.  ePub-versionen av boken har redigerats av Mikael Böök. För att kunna läsa boken i elektronisk form behöver du en Internet-uppkoppling, webläsare och ett läsprogram. Läsprogrammen kan laddas ned gratis, du kan använda t.ex. Firefox ePubReader http://www.epubread.com/en/ eller  Adobe Digital Edition- programmet http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions.html