Badstränder och -platser

I Lovisa finns många fina badstränder.

Badstränder och -platser

  • Plagen, Kaptensvägen, Lovisa; också möjlighet till vinterbad 1.9-31.5 (EU-strand)
  • Drömstrand, Drömstrandsvägen (Hopom träsk), Sävträsk (badstrand)
  • Valkom badplats, skyltar från Utterviksvägen och Kalevavägen, Lovisa
  • Kiramo, Kiramovägen, Strömfors kyrkoby
  • Särkjärvi södra, Särkjärvivägen, Tessjö
  • Rönnäs, Museivägen, Isnäs
  • Skukulträsket friluftsstigs badplats, Strömfors bruk
  • Lillbäston, Björkholmsvägen, Pernå kyrkoby
  • Forsby, Staffasvägen, Pernå
  • Rissundet, Rissundsvägen, Näsby

Information om vattenkvaliteten vid de badstränder och badplatser som Lovisa stad upprätthåller hittas på Borgå stads miljöhälsovårds sidor. På sidan hittar du även miljöhälsovårdens kontaktuppgifter.