Bibliotekskort och utlåning

Det första bibliotekskortet får du gratis och det finns ingen undre åldersgräns för att få ett kort.

Om du är under 15 år kan du få ett kort med vårdnadshavarens samtycke. Vårdnadshavaren fyller i anmälningsblanketten och ansvar för det material som barnet lånat.

Bibliotekskortet är personligt och du ska alltid ha med det då du lånar material. Om ditt kort har försvunnit ska du omedelbart anmäla det till biblioteket. Ett nytt kort i stället för det försvunna kostar två euro.