Bibliotekskort och utlåning

Om du är under 15 år kan du få ett bibliotekskort med ett skriftligt tillstånd av din vårdnadshavare. Det finns ingen nedre åldersgräns för att få ett bibliotekskort. De som är 15 år och äldre ska visa ett identitetsbevis med foto för att få ett bibliotekskort.

Det första bibliotekskortet är gratis. Bibliotekskortet fungerar i Lovisa stadsbiblioteks alla bibliotek, dvs. huvudbiblioteket, Liljendal, Pernå, Tessjö och bokbussen. Lovisa bibliotek hör till Helle-biblioteken så du kan använda samma kort i alla Helle-bibliotek.

Kom ihåg att bibliotekskortet är personligt. Låna aldrig ut det till någon!

Om ditt kort kommer bort

  • anmäl det så fort som möjligt till bibliotekspersonalen
  • du kan få ett nytt kort för två euro

Lånetid och nätbiblioteket

Lånetiden för böcker och ljudböcker är fyra veckor.
Lånetiden för annat material och reserverade böcker är två veckor.

Återlämna dina lån till återlämningsautomaten eller servicedisken senast på den förfallodag som står på kvittot. Lånen kan returneras till vilket Helle-bibliotek som helst.

Om det material som du lånat inte är reserverat kan du förnya ditt lån antingen i biblioteket, per telefon 044 723 0242 eller över internet på Helle-nätbiblioteket:

Helle-nätbiblioteket

I nätbiblioteket kan du söka och bläddra i materialet utan att logga in. Många tjänster, som att förnya lån och reservera böcker, kräver inloggning med bibliotekskortets nummer och pinkod. Du kan uppdatera din egen information via nätbiblioteket, kom ihåg att kontrollera dina egna meddelandeinställningar. Pinkoden får du genom att besöka vilket Helle-bibliotek som helst. De pinkoder som fungerade i det gamla systemet fungerar även nu. Om pinkoden av någon orsak inte fungerar bör du personligen besöka biblioteket.

Reservering

Om den bok, som du vill låna, är utlånad kan du reservera den. När boken återlämnas till biblioteket får du ett meddelande hem. Att reservera material från vilket som helst Helle-bibliotek är gratis, men för outhämtade böcker uppbär biblioteket en avgift på en euro.