Konditionssalar

Lovisa stad har förmånliga gym runtom i Lovisa. På Lovinfo kan du lösa ut en nyckel och köpa användningstid. Sedan kan du använda alla gymmen självständigt. 70 år fyllda personer får använda gymmet gratis, men betalar en pant på 20 euro.

Gymmens adresser och öppethållningstider

  • Fagerås gym (Köpbacka, Patustensgränd) mån.–sön., kl. 6–22
  • Idrottshallens gym (Brandensteinsgatan 29) mån.–fre., kl. 7–21
  • Forsby gym, Agricolahallen (Forsövägen 3) mån.–fre., kl. 7–21
  • Brukets gym (Parkallén 1) mån.–sön., kl. 6–22
  • Idrottspaviljongens gym (Idrottsvägen) mån.–sön., kl. 6–22
  • Valkom gym (Långängsvägen 62) mån.–sön., kl. 6–22

Idrottshallens och Agricolahallens gym är stängda under skolornas sommarlov.

Gymmens prislista

Prisen innehåller moms 10 % 18 år fyllda Studerande, pensionärer, arbetslösa, unga under 18 år
1 månad 22 € 17 €
6 månader 55 € 44 €
12 månader 77 € 61 €

 

Du kan köpa mer användningstid och uppdatera din nyckel på Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa, öppet mån.–fre., kl. 9–16.

Användningsvillkor för konditionssalsnyckel (PDF)

 

Välfärdsnämnden (12.10.2022 §130) beviljar på basen av ansökan för år 2023 gymnyckel till:
a) studerande på andra stadiet som bor i Lovisa.
b) till de elever på årskurserna 8 och 9 som deltar i stadens ledda gymklubbar eller som vill ha en gymnyckel med motiverad orsak.
Ansökan om gymnyckel – 2023