Utställningar

Lovisa stads kulturhus är fullt av konst, evenemang, historia och upplevelser. I Almska Gården ordnas flera tillfälliga utställningar året om.

Livet i det 100-åriga Finland – Viborg Konstföreningens 87. årsutställning 4-28.10.2017

Viborgs Konstföreningen fyller Almska Gården med samtidskonst. Utställningens teman är livet i hundraåriga Finland. Utställningens kurator är Maija Kasvinen.

Jag sitter i skrivande stund i Montparnasse, Paris. För hundra år sedan i detta samma område satt
många konstnärer från världens alla hörn. När dessa konstnärer, efter sin vistelse i Paris, återvände
till sina hemländer tog de med sig nya influenser och tankar. Dessutom skapade de länkar mellan
olika länder och kulturer. Deras berättelser från nästan hundra år tillbaka påverkar oss även idag.
Berättelserna lever kvar i litteratur, bildkonst, i gatornas namn – även om mycket har förändrats.

Hundra år sedan föddes en annan historia i Finland. En stat mellan öst och väst såg dagens ljus.
Viborgs konstliv och dagens konstnärer bär med sig ett historiskt arv och är således viktiga kapitel i
Finlands historia. På samma sätt som konstnärerna utvidgade våra vyer om konst och livet efter att
ha återvänt hem från Paris, är medlemmar i Viborgs konstnärsförbund viktiga tolkar i kulturhistoria.
Det är knappast meningsfullt att jämföra västliga och östliga influenser i utställningens konstverk.
Ren existens av Viborgs konstnärsförbund och denna utställning är ett tydligt tecken på hur historia och samtid går hand i hand.

Maija Kasvinen, kurator

Bild: Leena Halonen: “Kiitää pysähtymättä” 120 x 170 cm.