Utställningar

Lovisa stads kulturhus är fullt av konst, evenemang, historia och upplevelser. I Almska Gården ordnas flera tillfälliga utställningar året om.

Upstairs – Fotografier, målningar, konsthögar 5.8-9.9.2017

På utställningen Uppstairs på Almska Gårdens övre våningen kan man beskåda målningar av Olga Denisenko, Aleksandra Kulonen, Kristina Elo och Kaija Asikainen samt fotografier av Mimosa Elo och Aarne Westerberg.

 

Sommar i herrgårdsparker och trädgårdar 22.6–30.9.2017

Stödföreningen för Lovisa Konstcentrums sommarutställning berättar om herrgårdsparker och trädgårdar.

Trädgården och parken är sinnebilden för herrgården. Blomsterplanteringar, lusthus, bersåer, krattade grusgångar, fruktträd och klippta häckar är allt detaljer som skapar en helhet och som ger miljön runt huvudbyggnaden dess särprägel.

Förutsättningarna för trädgårdsanläggning och -odling har skiftat under århundradenas lopp. Under ekonomiskt gynnsamma tider har herrgårdsägarnas intresse för trädgården blomstrat, medan krig och nödår under långa perioder medfört att trädgårdarna fått förfalla och växa igen. Trädgårdsodlingen har också påverkats av om ägarfamiljen har varit permanent bosatt på gården eller inte. Allmänt taget är herrgårdarnas trädgårdshistoria i Finland ändå rik, i synnerhet från mitten av 1700-talet framåt.

De olika trädgårdsstilarna har framför allt satt sin prägel på prydnadsträdgården eller lustträdgården, den del av trädgården som ligger i direkt anslutning till herrgårdens huvudbyggnad. De östnyländska herrgårdarnas trädgårdar och parker som vi ser dem i dag är anlagda under 1800-talet och i början av 1900-talet. På flera av dem finns delar från olika stilriktningar, men det är den engelska stilen som dominerar.

Utställningen i Almska Gården består av föremål, målningar, fotografier, film och texter. Materialet kommer från flera olika herrgårdar i Östnyland. Mera information om Stödföreningen för Lovisa Konstcentrums Herrgårdsprojektet finns på Facebook.

Viva Vivica! Vivica Bandler 100 år 15.8 – 30.9.2017

Jämnårig med Finland – En modern människa – Teaterns kraftkvinna

Utställningen belyser Vivica Bandlers livsverk och hennes mångsidiga bana. Den består av historiska och unika fotografier med bildtexter på två språk, bland dem Vivicas aforistiska tankar om både livet och teatern.

Utställningen är ett samarbete med Teaterstiftelsen Vivicas Vänner och Teatermuseet år 2012 och den är sammanställd av Ralf Forsström och Katarina Lindholm.