Byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden består av nio medlemmar och lika många personliga ersättare. Lappträsk kommun väljer därtill två medlemmar och två ersättare till nämnden.

Lovisas representanter i nämnden:

Medlem Ersättare
Ismo Kokko, ordf. Saml Petri Hyvönen
Pertti Ajomaa, vice ordf. C Erkki Rahkonen
Marina Bruce SFP Maria Grundström
Thérèse Meriheinä SFP Annina Hollmén
Raili Äijö SFP Karolina Hovi
Ralf Lindén SFP Håkan Karlsson
Raija Viklund SDP Eeva Holmström
Pasi Laiho SDP Henry Laitinen
Per Hällfors V Tapio Ylitalo

 

Byggnads- och miljönämndens mötesdatum 2021

  • 4 februari
  • 30 mars
  • 6 maj
  • 22 juni
  • 2 september
  • 4 november