Fullmäktigemotioner 2020

Motionerna från år 2020 finns samlade här

Fm 19.2.

Kumulativ projektuppföljning av bostadsmässans inkomster och utgifter från 2019 till slutet av 2024

Kvällsmottagning i hälsocentralen

Fm 15.4.

Att avstå från att anordna bostadsmässa på grund av den kritiska ekonomisituationen

Fm 20.5.

Anhållan om att befria från skyddsbeteckningar de två byggnader som på ett märkbart sätt förfular stadsbilden och också äventyrar säkerheten i Lovisa centrum

Låt Kyrkoby skola och Lekgården i Pernå kyrkoby samt Kuggom daghem fortsätta sin verksamhet utan avbrott

Fm 17.6.

Grundläggande renovering av väg 1792 (Elimävägen)

Fm 9.7.

Antalet ledamöter i fullmäktige under fullmäktigeperioden som börjar 1.6.2021

Fm 16.9.

Reparation av taket i Valkom allaktivitetshus och uppgörande av en renoveringsplan för byggnaden så fort som möjligt

Fm 21.10.

Koskenkylän terveystalon toiminta – Verksamheten vid Forsby hälsogård

Fm 18.11.

Effektivering av tomtmarknadsföringen i Lovisa stad

Riskanalys av bostadsmässan

Skötsel och underhåll av idrottsplanen och rinken i Forsby