Stadens vapen

Skölden är delad, övre fältet är blått vari det finns två korslagda kanoner av guld, det nedre fältet är av guld vari det finns ett svart ankare.

 

Fästnings- och sjöfartssymbolerna härleds ur det av kung Adolf Fredrik 1756 fastställda sigillet för Lovisa stad. Vapnet för Lovisa stad ritades på nytt av konstnären Ahti Hammar och inrikesministeriet fastställde vapnet 18.3.1969.

Innan Lovisa, Pernå, Liljendal och Strömfors förenades genom kommunsammanslagningen 2010 ordnades en tävling för att designa den nya kommunens vapen. Även de gamla vapnen för de kommuner som sammanslogs inkluderades i tävlingen. Stadsfullmäktige för nya Lovisa stad valde under sitt första sammanträde Lovisa stads gamla vapen även till den nya stadens vapen.