Fullmäktigemotioner 2018

Motionerna från år 2018 finns samlade här

Fm 14.2

Grundande av ett näringsutskott

Införskaffande av Isnäs hamnområde

Arrendeavtal för fastigheter som staden äger och arrenderar ut

Lovisa turiststrategi

Fm 17.1

Försök med erbjudande av avgiftsfria preventivmedel för unga i Lovisa under 25 år

Utredning om lönsamheten av de i staden verksamma företagen som ett medel för att följa upp samfundsskatten

Jämlik produktion av vatten i staden av vattenaffärsverkets vattendistribution