Centralvalnämnden

Centralvalnämnden har fem medlemmar och lika många personliga ersättare.

Ledamöter
Bengt Wilhelmson, ordf. SFP
Henry Laitinen, vice ordf. SDP
Päivi Bärlund Saml.
Gunilla Törnblom Gröna
Kari Hagfors C

 

Ersättare
1. Thérèse Meriheinä SFP
2. Tuija Kunnas SDP
3. Henry Friman Saml.
4. Heli Vihervuori Gröna
5. Pertti Ajomaa C