Centralvalnämnden

Centralvalnämnden har fem medlemmar och lika många personliga ersättare.

Medlemmar
Bengt Wilhelmson, ordf. SFP
Åke Laitinen, vice ordf. SDP
Päivi Bärlund Saml.
Reeta Rossi Gröna
Kari Hagfors C

 

Ersättare
1. Gunnel Laukas SFP
2. Anders Hurmerinta SDP
3. Henry Friman Saml.
4. Gunilla Törnblom Gröna
5. Pertti Ajomaa C