Sociala medier

Du hittar Lovisa stad på flera sociala medier. Kommunikationen ansvarar för uppdateringen av stadens huvudkanaler i de sociala medierna. Många serviceenheter och sektorer har även egna sociala mediekanaler. Varje enhet och sektor ansvarar för uppdateringen på de egna kanalerna. Här är en lista över stadens sociala mediekanaler.

Facebook

Dessutom har många skolor, daghem och serviceboenden egna Facebook -sidor.

YouTube

Instagram:

Dessutom har många skolor ett eget Instagram-konto.

Twitter:

LinkedIn: