Fullmäktigemotioner 2017

Motionerna från år 2017 finns samlade här

Fm 8.2

Sågudden som frilufts- och parkrekreationsområde i havsanda för stadsinvånarna

Fm 8.3

Bestämmelser för nätfiske i Lovisaviken

Småindustritomter och arbetsplatser till Forsby, Lovisa

Att skapa en central adress data-bas och gemensamma e-postlistor för förtroendevalda inklusive ersättare från 1.6.2017

Fm 12.4

Det råder brist på kunniga svetsare! Svetsare till Finland söks utomlands ifrån

Att inleda fästingvaccineringar för att förebygga hjärninflammation

Fm 7.6

Att reda ut beläggnings- och reparationsskulden för gator

Fm 14.6

Att redogöra för fullmäktigeledamöternas bindningar

Fm 13.9

Praxis för kompensation i avgifter inom småbarnspedagogiken under sommarsemestrarna

Fm 11.10

Förebyggande rusmedelsarbete

Minska matsvinnet från skolorna

Ett nytt projekt för att bygga ett flervåningshus för hyresboende i centrum

Fm 8.11

Offentliggörande av ram-, upphandlings- och köpeavtal