Stadsstyrelsens ledamöter

Stadsfullmäktige i Lovisa valde på sitt möte 17.8.2021 ny stadsstyrelse till slutet av verksamhetsperioden 31.5.2025.

Medlemmar Ersättare
Arja Isotalo, ordf. SDP Meri Lohenoja
Tom Liljestrand, I vice ordf. SFP Stefan Thesslund
Petri Hakasaari, II vice ordf. Saml Juha Karvonen
Lotte-Marie Stenman SFP Carina Stenbacka
Agneta Alm SFP Kerstin Häggblom
Markus Sjöholm SFP Mikael Karlsson
Satu Hämäläinen SDP Laura Hyppölä
Irene Malmberg Saml Katri Haverinen
Teemu Peräkylä Centern Kari Hagfors