Näringslivs- och infrastrukturnämnden

Näringslivs- och infrastrukturnämnden har nio medlemmar och lika många personliga ersättare.

Medlem Ersättare
Mikael Karlsson, ordf. SFP Agneta Alm
Petri Hyvönen, vice ordf. Saml. Jouni Malmivaara
Roger Wide SFP Sten Staffans
Miia Hento SFP Kerstin Häggblom
Nina Björkman-Nysten SFP Leif Skogster
Pertti Lohenoja SDP Johannes Lindroos
Eeva Holmström SDP Katja Puolakka
Annika Fellman Saml. Pamela Weckman
Kari Hagfors C Daniel Thomasson

 

Näringslivs- och infrastrukturnämndens mötesdatum 2023

 • 26 januari
 • 16 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 24 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 14 december