Fullmäktigemotioner 2019

Motionerna från år 2019 finns samlade här

Fm 23.1

En bastu till Ekudden

Fm 20.2

Att införskaffa halkskydd för skor för invånare i senioråldern

Att befria pensionärer och arbetslösa ifrån att betala avgift för stadens konditionssalar

Att upphöra med torgavgifter

Tomtkampanj i Byarnas stad

Stadsstyrelsens uppföljning av verksamheten och ekonomin

Fm 20.3

Belysning av lättrafikled på Smedjevägen

Till Svenäsvägen i Valkom en lättrafikled som leder förbi bullervall

Fm 15.5

Harmonisering av mötesarvoden för de bolag och affärsverk som tillhör stadskoncernen

Förbättring av säkerheten på daghem

Fm 12.6

Att underlätta situationen för personer som söker asyl

Idrottshallen i idrottsparken

Att uppmärksamma de kommuninvånare som fyller 100 år

Allokering av hälsovårdscentralläkarresurser

Att genomföra Östra strandbanan genom att delta i projektet

Fm 18.9

Stadsroddbåtsservice till Lovisa

Att skapa ett uppföljningssystem för beslut om fullmäktigemotioner

Att öka kommuninvånarnas möjligheter till inflytande