Fullmäktigemotioner 2021

Motionerna från år 2021 finns samlade här

Fm 20.1.

Anonym rekrytering i Lovisa stad

Fm 21.4.

Societetshuset till kulturhus

Fm 16.6.

Att tidigarelägga investeringen av idrottshallen

Stadscyklar

Kaupungin kiinteistönhoito systematisoitava (tvåspråkig)

Fm 15.9.

Att harmonisera löner att motsvara lönenivån i de omkringliggande kommunerna

Fm 20.10.

Fungerande kommunikationer är ett måste

Förslag till storlek och placering för ett nytt daghem

Vegetarisk mat som alternativ till alla skolor i Lovisa

Fm 16.11.

Språkbad på både svenska och finska i Forsby

Fm 15.12.

Behovet av dagvårdsplatser akut-öppna Lekgården