Landsbygdsnämnden

Landsbygdsnämnden har nio medlemmar och lika många personliga ersättare.

Medlemmar
Ersättare
Stefan Thesslund , ordf. SFP Pieter van den Hoek
Antti Hovi, vice ordf. C Jukka Penttilä
Kim Karlsson SFP Emil Nygård
Annina Hollmén SFP Eva Sederholm
Marina Bruce SFP Jannica Ruusunen
Torbjörn Bergström SDP Kari Kohonen
Katja Pekkola C Minna Strengell
Timo Noroviita Gröna Anna-Kaarina Kippola
Kristiina Kalleinen VF Jarmo Holopainen

 

 

Mötesdatum 2022

10 februari

10 mars

5 maj

5 oktober

24 november