Industri- och affärstomter

Storleken på industritomterna bestäms på basis av klienternas behov.

Industri- och arbetsplatstomter erbjuds bland annat i Forsby, på området vid den östra anslutningen, på Gråbergsområdet, i Trålhamnen, längs den västra infartsvägen, på området av Västra Porten och på området vid anslutningen till Abborrfors.

Affärsverket Lovisa Vatten uppbär en avgift för anslutning till kommunalteknik.