Stationer för hundbajspåsar

Stationer för TiksPac-hundbajspåsar har placerats ut på olika ställen i Lovisa. TiksPac-konceptet omfattar TiksPac-stationer och -hundbajspåsar. Konceptet är avgiftsfritt för staden, men stadens uppgift är att se till att det alltid finns påsar vid stationerna.

Sammanlagt 20 stationer för hundbajspåsar har placerats ut och en karta över dem finner du på Lovisa webbkarttjänst med sökordet koirankakkapussit eller genom att klicka på Tjänstsökning > Koirankakkapussit.

Sponsorer för konceptet är företag vars logo syns på stationerna. Företagen stöder strävan att förbättra den lokala miljön samtidigt som de visar samhällsansvar. Hundägarna kan gratis ta av hundbajspåsarna vid stationerna.

Tillslutna påsar kan slängas i samtliga allmänna sopkärl som staden sköter, men i främsta hand ska lockförsedda sopkärl för hundbajs användas. Genom att ansluta sig till den riksomfattande klistermärkskampanjen Koirankakkaroskis.fi kan även fastighetsägare ge lov att tillslutna hundbajspåsar får slängas i deras utomhus belägna soptunnor.