Frivilliga miljötalkon

Det finns glädjande aktivitet i Lovisa vad gäller skräpplockning. Ett par riktigt aktiva kommuninvånare har uppmärksammats av miljövårdsbyrån. Dessa personer har tagit sig an saken och börjat städa upp skräp i sin närmiljö, skräp som andra lämnat efter sig. Det är verkligen fint, eftersom det fortfarande lämnas en hel del skräp i miljön.

Riitta Hämäläinen från Kärpe by har städat upp vid vägkanten av bron och vägbanken som leder till Sarvsalö. Där lämnar förbipasserande och fiskare alla slags skräp efter sig. Riitta är även förskräckt över att avfall som stuvats i stenhåligheter dras ut i havet med högvattnet och hamnar vem vet var.

Skräp mellan stenbumlingarna. Bild: Riitta Hämäläinen

Då Riitta hösten 2021 kontaktade miljövårdsbyrån, fick man väghållaren Destia med. Destia hämtade sopsäckarna som Riitta hade samlat in, och sådana fanns det många av. Ett stort tack till Riitta för denna miljögärning!

Enligt miljövårdsbyrån har nedskräpningen inte ökat under de senaste åren, men tyvärr förekommer det fortfarande. Miljövårdsinspektörerna tar itu med problemen, men det är svårt att reda ut sådana fall där nedskräpning sker så småningom och att då få tag i den som skräpat ner. Det är ju den som skräpar ner som borde städa.

En annan person som tar hand om vår gemensamma miljö är Merita Bengts från Lovisa. Hon har fyllt sina pensionsdagar med att bland annat städa upp våra gemensamma strandområden invid stadens centrum. Merita har hittat bland annat trä och plastavfall i strandvassen. Merita har också varit ute vid lågvatten och använt en kratta för att samla upp olika slags skräp som havet fört med sig under årens lopp. För att forsla bort de stora mängderna avfall har hon fått hjälp av stadens parkavdelning. Parkavdelningen har försett Merita med plastsäckar och en av stadens släpkärror att fylla. Man måste också lyfta på hatten för Merita för den goda miljögärning hon gör!

Merita och ett skräplass, skräp på stranden. Bild: Merita Bengts

Hoppas att Riitta och Merita får njuta av de områden de städat upp och att nedskräpningen inte längre skulle fortsätta. I synnerhet nuförtiden, då avfallet sorteras och förs till insamlingsplatser för avfall, kan man göra sig av med en stor del av avfallet gratis. Det lönar sig att bekanta sig med anvisningarna för avfallssortering i Lovisaområdet, dem hittar man till exempel på Rosk’n Rolls webbplats. Lappträsk kommuns sorteringsanvisningar hittas på Kymenlaakson Jäte Oy:s webbplats.

Är också du intresserad av att delta i att hålla närmiljön fri från skräp? Lovisa stad utmanar varje vår invånar- och byaföreningar till en gemensam vårstädning av våra allmänna områden. Också dagisbarn har deltagit genom att plocka skräp i området nära daghemmet.