Växthusgasutsläpp

Lovisa stad deltar i den riksomfattande statistikföringen av växthusgaser som görs veckovis.

I statistiken rapporteras om de viktigaste växthusgasutsläppen. Dessa är koldioxid, metan och dikväveoxid (CO2, CH4, N2O).

Bilden redogör för de utsläpp i Lovisa som orsakas av konsumenternas elförbrukning, byggnader, varmvattenberedning, vägtrafik, jordbruk ja avfallshantering.

Växthusgasutsläpp i Lovisa 2009-2016 samt förhandsuppgifter för år 2017 (på finska)

Via länken på nedre kanten av sidan kommer du till CO2-rapportens webbplats där du kan granska utsläppssituationen i hela Finland.

Fakta om www.co2-raportti.fi