Växthusgasutsläpp

Klimatförändringen är vår tids allvarligaste hot. Jordens temperatur har aldrig tidigare ändrat så här fort. Med vår verksamhet kan vi dock inverka på hur klimatförändringen framskrider.

Lovisa till en föregångare för utsläppsfri och förnybar energi samt energieffektivitet?

Covenant of Mayors for Climate & Energy är stadsdirektörernas klimat och energiavtal. Avtalet är frivilligt, och tusentals lokala och regionala myndigheter har  förbundit sig till det. Med avtalet har man förbundit sig att genomföra EU:s klimat- och energimål inom det egna området.

Stadsstyrelsen i Lovisa stad beslutade i juni 2018 att Lovisa stad ansluter sig till avtalet. De som anslutit sig till energi- och klimatavtalet förbinder  sig till att inom två år utveckla en verksamhetsplan för hållbar energi.

Kärnkraftverket i Lovisa stad producerar en betydande del av den koldioxidutsläppsfria energin för hela Finland. Dessutom planeras i ökande grad även projekt för andra förnybara energiformer, såsom sol- och vindelektricitet. Fjärrvärme produceras med biokraftverk. Stadens anställda har i sin användning fyra elbilar och även invånare och turister får hyra dem.

Utsläppen av växthusgaser i Lovisa följs upp med en redovisning av CO2. I veckostatistiken mäts de mest betydande utsläppen av växthusgaser. Dessa är koldioxid, metan och dikväveoxid (CO2, CH4, N2O).

Bilden nedan berättar vilka utsläppen är för konsumenternas elförbrukning, för byggnader, för uppvärmningen av bruksvatten samt för vägtrafik, jordbruk och avfallshantering i Lovisa.

Med länken i nedre kanten av bilden kommer du till CO2-rapportens egna webbsidor. Där kan du ta del av utsläppssituationen i hela Finland.

Utsläppen av växthusgaser i Lovisa 2009–2020 och preliminära uppgifter för 2020

Utsläppen av växthusgaser i Lovisa 2009-202 och preliminära uppgifter för 2020, sammandrag

Fakta om CO2-raportti.fi