Utdrag och bevis

Via stadens kundservicekontor Lovinfo får du officiella och uppdaterade uppgifter om fastighetsbeståndet i hela Finland.

Du kan be om bland annat

  • utdrag ur lagfartsregistret (ägare)
  • gravationsbevis (inteckningar och övriga gravationer)
  • utdrag ur fastighetsregistret (uppgifter om fastigheten).

Stadens egna utdrag:

  • kartutdrag
  • planutdrag
  • registerutdrag.