Grundvattnet

I Lovisa stad och Lappträsk kommun finns flera grundvattenområden som är viktiga med tanke på vattenförsörjningen samt flera grundvattenområden som är lämpliga för vattenförsörjning.

I Finland finns det grundvatten nästan överallt, men mest bildas grundvatten på sådana områden där jordmånen består av genomsläppliga grus- och sandformationer. Således placerar sig grundvattenområdena i Lovisa och Lappträsk främst på åsformationer som löper i nordvästlig-sydöstlig riktning. I anslutning till grundvattenområdena finns sammanlagt ca tio vattentäkter som är i bruk.

Lovisa grundvattenområden

Lappträsk grundvattenområden

Här kan du kontrollera fastighetens exakta placering på eller ytterom grundvattenområde.

Grundvattenområdena inverkar på all verksamhet

Det är enligt miljöskyddslagen absolut förbjudet att förorena grundvatten. På grundvattenområden åläggs därför begränsningar bland annat på

  • att välja och utplacera avloppsvattensystem
  • att utplacera jordvärmebrunnar
  • att utplacera gödselstad och gödselstack
  • att lagra och hantera bränsle
  • att utplacera funktioner som kräver miljötillstånd, så som fördelnings- och industrianläggningar
  • att utplacera marktäktsområden.

Begränsningar ingår bl.a. i miljöskyddsföreskrifterna. Också i miljövårdens tillstånds-, anmälnings- och utlåtandeärenden inverkar grundvattenområdena väsentligt på innehållet i beslut och utlåtanden.

Skyddsplaner för grundvattenområden

Skyddsplanerna för grundvattenområdena i både Lovisa och Lappträsk har uppdaterats under åren 2014-2015. Målet för skyddsplanerna är bl.a. att förebygga en försämring av grundvattnets kvalitet. I skyddsplanerna har bl.a. riskobjekt på grundvattenområden kartlagts.

Rör för grundvattenkontroll. Bild: Maud Östman