Anhängiga delgeneralplaneringsobjekt

Inom Lovisa stads område har tre delgeneralplaner anhängiggjorts. Två av dem är delgeneralplaner som anknyter till vindkraftsproduktion.

Delgeneralplan för Valkom och dess närområden

Delgeneralplan för vindkraft i Tetom

 

Åsikt/anmärking blankett mall