Godkända planer

Här finns plankartorna av de godkända planerna och planändringarna sedan 2009.

2022

 • Ändring av detaljplan, stadsdel 30, Pernå, kvarter 120, Jorvasvägen/Borgåvägen
 • Ändring av detaljplan, stadsdel 3, Gammelstaden, del av kvarteret 307 Lättrafikled mellan Gamla Strand och Brandensteinsgatan

2021

 • Ändring av detaljplan, stadsdel 5, Söderåsen, del av kvarteret 503 samt gatu- och grönområden som gränsar till det, Englandsgatan/Räfsbyvägen

2020

 • Ändring av stranddetaljplan, Tjuvö-Österskog II, Pernå
  • Näringslivs- och infrastrukturnämndens beslut om godkännande 26.11.2020 § 139
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 29.1.2021
  • Plankarta.pdf
  • Planbeskrivning.pdf
 • Ändring av detaljplan, stadsdel 11 Valkom, kvarteren 1105, 1107, delar av kvarteren 1106 och 1108 samt till dem gränsande gatu- och grönområden, Trålhamnen III
  • Näringslivs- och infrastrukturnämndens beslut om godkännande 24.9.2020 § 113
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 20.11.2020
  • Plankarta.pdf
  • Planbeskrivning.pdf
 • Ändring av detaljplan, stadsdel 20, Liljendal, kvarter 10, del av Dunkavägens gatuområde (Dunkavägen/Krogarvägen)
  • Näringslivs- och infrastrukturnämndens beslut om godkännande 24.9.2020 § 112
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 20.11.2020
  • Plankarta.pdf
  • Planbeskrivning.pdf
 • Ändring av detaljplan, stadsdel 11 Valkom, kvarter 1173 samt en del av kvarter 1164 och en del av det närrekreationsområde som gränsar till kvartersdelen (Skeppsbyggarevägen 1)
  • Näringslivs- och infrastrukturnämndens beslut om godkännande 27.8.2020 § 98
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 6.11.2020
  • Plankarta.pdf
  • Planbeskrivning.pdf
 • Ändring av detaljplan, stadsdel 2 Östertull, del av kvarteret 210, Östra Tullgatan/Högvaktsgatan
  • Näringslivs- och infrastrukturnämndens beslut om godkännande 27.8.2020 § 97
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 6.11.2020
  • Plankarta.pdf
  • Planbeskrivning.pdf
 • Ändring av detaljplan och första detaljplan, stadsdel 10, Märlax, kvarteren 1051-1062 och gatu-, trafik-, park-, grön- och vattenområdena som gränsar till dessa
 • Ändring av LOTES-delgeneralplanen (Drottningsstranden)
  • Stadsfullmäktiges beslut om godkännande 9.7.2020 § 59
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 11.9.2020
  • Plankarta.pdf
 • Stranddetaljplan, Solgläntan, Sarfsalö
  • Näringslivs- och infrastrukturnämndens beslut om godkännande 28.5.2020 § 72
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 16.7.2020
  • Plankarta.pdf
  • Planbeskrivning.pdf

2019

 • Ändring av detaljplan, stadsdel 4 Nedrestaden, en del av kvarteret 418 med anslutande vattenområde (tomten för Överstens slott)
 • Ändring av detaljplan, stadsdel 2, Östertull, kvarteren 203, 204 och 220 samt gatu-, trafik-, park- och vattenområdena som gränsar till dem
 • Ändring av stranddetaljplan, stadsdel 30 Pernå, Tjuvö-Österskog
  • Näringslivs- och infrastrukturnämndens beslut om godkännande 31.1.2019 § 4
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 28.3.2019.
  • plankarta.pdf
  • planbeskrivning.pdf

2018

 • Ändring av detaljplan, stadsdelen 20 Liljendal, kvarteret 10, Sävträsk (Krogarvägen/Dunkavägen)
 • Ändring av detaljplan och första detaljplan, stadsdel 10, Märlax, kvarteren 1023, 1027, 1028 och en del av kvarteren 1022, 1024, 1026 och 1033 samt gatu- och grönområdena som gränsar till dem
 • Ändring av detaljplan, stadsdel 5, Söderåsen, kvarteren 529, 534 och 535 och en del av kvarter 508 och 514 samt gatu- och grönområden (Gamla Sågvägen/Räfsbyvägen/Kretsgången)
  • Tekniska nämndens beslut om godkännande 26.4.2018 § 83. Över ändringen av detaljplanen har anförts besvär inom besvärstiden.
  • Helsingfors förvaltningsdomstolen har förkastat klagomålet.
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 31.5.2019
  • plankarta.pdf
  • planbeskrivning.pdf
 • Stranddetaljplan, stadsdelen 30 Pernå, Lappnorudden

2017

 • Ändring av detaljplan, stadsdel 30 Pernå (Elgrändens område, Forsby)
  • Tekniska nämndens beslut om godkännande 26.10.2017 § 114
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 14.12.2017
  • plankarta.pdf
 • Ändring av detaljplan, stadsdelen 8 Gråberg, nya industriområdet, kvarteren 818 och 819 samt grönområdet och lättrafikleden som gränsar till kvarter 819
  • Tekniska nämndens beslut om godkännande 27.4.2017 § 49
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 7.7.2017
  • plankarta.pdf
 • Stranddetaljplan, Meriheinä, fastigheterna 434-462-1-28 och 434-462-1-85, i Rösund på Sarfsalö i stadsdelen 30, Pernå
  • Stadsfullmäktiges beslut om godkännande 12.4.2017 § 35
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 7.7.2017
  • plankarta.pdf

2016

 • Ändring av detaljplan, stadsdelen 8, Gråberg, kvarteren 807, 808, 809 samt del av kvarteret 813 (Arkitektvägen/Bankirvägen/Direktörsvägen)
  • Tekniska nämndens beslut om godkännande 22.6.2016 § 67
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 18.8.2016
  • plankarta.pdf
 • Ändring av detaljplanen statsdelen 20, Liljendal, del av kvarteret 21, Sävträsk (Krogarvägen/Kyrkbacksvägen)
  • Tekniska nämndens beslut om godkännande 28.4.2016 § 44
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 17.6.2016
  • plankarta.pdf

2015

 • Ändring av stranddetaljplan, Marina-Café, Rönnäs
  • Stadsfullmäktiges beslut om godkännande 14.10.2015 § 104
  • plankarta.pdf
 • Ändring av detaljplan, stadsdelen 3, Nedrestaden, en del av kvarteret 302 (Brandensteinsgatan 9 / Alexandersgatan 6)
  • Stadsstyrelses beslut om godkännande 15.6.2015 § 166
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 8.9.2015
  • plankarta.pdf
 • Detaljplan och ändring av detaljplan, stadsdel 8 Gråberg (norra delen av Gråberg)
  • Stadsfullmäktiges beslut om godkännande 10.6.2015 § 72
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 7.9.2017
  • plankarta.pdf
 • Ändring av detaljplan, stadsdelen 11, kvarteret 1106, Trålhamnen II
  • Stadsstyrelses beslut om godkännande 18.5.2015 § 130
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 7.8.2015
  • plankarta.pdf
 • Stranddetaljplan, Lappnorudden, 434-415-2-19, stadsdel 30, Pernå
  • Stadsfullmäktiges beslut om godkännande 15.4.2015 § 51
  • plankarta.pdf
 • Ändring av stranddetaljplan, stadsdelen Pernå, Timmerviken, Mandalsvägen och Mandalsstigen
  • Stadsfullmäktiges beslut om godkännande 15.4.2015 § 50
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 16.6.2015
  • plankarta.pdf

2014

 • Ändring av stranddetaljplan, Onnenlahti, kommundelen Pernå, Rnr 1:85
  • Stadsfullmäktiges beslut om godkännande 8.10.2014 § 116
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 27.1.2015
  • plankarta.pdf
 • Detaljplan och ändring av detaljplan för Hagalund samt ändring av stadsdelsgränser
  • Stadsfullmäktiges beslut om godkännande 10.9.2014, § 100
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 28.10.2014
  • plankarta.pdf
 • Ändring av detaljplanen, stadsdelen 11, Valkom, delar av fastigheterna 434-409-1-274, 434-409-2-117 och 434-895-2-5
  • Stadsarkitektens beslut om godkännande 2.9.2014, § 6
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 23.9.2014
  • plankarta.pdf
 • Ändring av detaljplan för del av kvarteret 4 och 20 i Torsby, Pernå i stadsdelen 30
  • Stadsstyrelses beslut om godkännande 16.6.2014, § 181
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 5.8.2014
  • plankarta.pdf
 • Ändring av detaljplan för del av kvarteret 1 och delar av gatu- och vägområden, Tavastasvägen, Tessjö i stadsdelen 40
  • Stadsstyrelses beslut om godkännande 17.2.2014, § 39
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 8.4.2014
  • plankarta.pdf

2013

 • Ändring av detaljplanen för kvarteret 212 (Kapellet, Drottninggatan 19) i stadsdelen 2
  • Stadsstyrelses beslut om godkännande 15.4.2013, § 90
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 28.5.2013
  • plankarta.pdf

2012

 • Ändring av detaljplanen, stadsdel 40, Tessjö, en del av kvarteret 4 (lekplanen på Taasiavägen)
  • Stadsstyrelses beslut om godkännande 19.11.2012, § 268
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 8.1.2013
  • plankarta.pdf
 • Ändring av detaljplanen för en del av kvarteret 316, Mariegatan 10/Karlskronabulevarden 9
  • Stadsstyrelses beslut om godkännande 17.9.2012, § 220
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 30.10.2012
  • plankarta.pdf
 • Stranddetaljplan för Pålböle träsk, kommundelen Pernå, Rnr 5:29, Oy Forsby Gård Ab
  • Stadsfullmäktiges beslut om godkännande 13.6.2012, § 66
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 14.8.2012
  • plankarta.pdf
 • Detaljplanen för norra och östra delen av Tullbron
  • Stadsfullmäktiges beslut om godkännande 13.6.2012, § 65
  • plankarta.pdf
 • Detaljplaneändring för en del av kvarteret 314, Saltbodtorget
  • Stadsstyrelses beslut om godkännande 14.5.2012, § 127
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 3.7.2012
  • plankarta.pdf
 • Ändring av detaljplanen för en del av kvarteret 91 (Tessjö, Teknikvägen)
  • Stadsstyrelses beslut om godkännande 14.5.2012, § 126
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 3.7.2012
  • plankarta.pdf

2011

 • Ändring av detaljplanen för en del av kvarteret 752 (Smedjevägen och Torparegränd)
  • Stadsstyrelses beslut om godkännande 19.12.2011, § 329
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 2.2.2012
  • plankarta.pdf
 • Södra delen av triangeln i Valkom, första detaljplan och ändring av detaljplan
  • Stadsfullmäktiges beslut om godkännande 14.12.2011, § 109
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 2.2.2012
  • plankarta.pdf
 • Detaljplan och ändring av detaljplanen för trålhamnen (Valkom)
  • Stadsstyrelses beslut om godkännande 14.11.2011, § 283
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 10.1.2012
 • Ändring av detaljplanen för en del av kvarter 10 (Dunkavägen 4, Liljendal)
  • Stadsfullmäktiges beslut om godkännande 12.10.2011, § 76
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 29.11.2011
  • plankarta.pdf
 • Bostadsområdet i Gråberg I, detaljplan

2010

 • Ändring av detaljplanen för en del av kvarter 504 (Antbyvägen 7)
  • Stadsstyrelses beslut om godkännande 15.11.2010, § 422
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 30.12.2010
  • plankarta.pdf
 • Ändring av detaljplanen för en del av kvarteret 787 och närrekreationsområdet
  • Stadsstyrelses beslut om godkännande 18.10.2010, § 400
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 30.11.2010
  • plankarta.pdf
  • illustration.pdf
 • Ändring av detaljplanen för delar av kvarteren 409 och 415 (Repslagarevägen 6 och 8)
  • Stadsstyrelses beslut om godkännande 18.10.2010, § 399
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 30.11.2010
  • plankarta.pdf
 • Detaljplanen för västra anslutning
  • Stadsfullmäktiges beslut om godkännande 23.6.2010, § 155
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 24.8.2010
  • plankarta.pdf
 • Detaljplanen för östra anslutning
  • Stadsfullmäktiges beslut om godkännande 12.5.2010, § 78
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 22.6.2010
  • plankarta.pdf

2009

Liljendal

 • Heikantbacken IV, detaljplan och ändring av detaljplanen
  • Kommunfullmäktiges beslut om godkännande 16.12.2009, § 67
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 30.3.2010
  • plankarta.pdf

Lovisa

 • Detaljplan och ändring av detaljplanen för Vårdö udden, Vårdö holmen och Svedjeholmens område
  • Stadsstyrelses beslut om godkännande 21.12.2009, § 81
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 18.9.2012
  • plankarta.pdf
 • Ändring av detaljplanen för kvarteret 811
  • Stadsfullmäktiges beslut om godkännande 16.12.2009, § 125
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 30.1.2010
  • plankarta.pdf
 • Detaljplan och ändring av detaljplan för södra och västra delarna av Tullbro området
  • Stadsstyrelses beslut om godkännande 8.6.2009, § 198
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 18.8.2009
  • plankarta.pdf
 • Ändring ova detaljplanen för kvarteret 746 med därtill angränsande park- och gatuområde
  • Stadsstyrelses beslut om godkännande 20.4.2009, § 145
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 2.6.2009
  • plankarta.pdf
 • Ändring av detaljplanen för kvarteret 1332 och detaljplan för en del av lägenheten 3:137, som angränsar därtill
  • Stadsstyrelses beslut om godkännande 26.1.2009, § 51
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 14.3.2009
  • plankarta.pdf
 • Ändring och utvidgning av detaljplanen för Hästholmen
  • Stadsfullmäktiges beslut om godkännande 21.1.2009, § 26
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 3.3.2009
  • plankarta.pdf

Pernå

 • Edesby detaljplan
  • Kommunfullmäktiges beslut om godkännande 21.9.2009, § 70
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 24.11.2009
  • plankarta.pdf

Strömfors

 • Detaljplan för bostadsområdet i Abborfors (Lassåkern)
  • Kommunfullmäktiges beslut om godkännande 16.12.2009, § 94
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 30.1.2010
  • plankarta.pdf
 • Detaljplan för Abborfors plansilda anslutning
  • Kommunfullmäktiges beslut om godkännande 23.11.2009, §  88
  • Planen har vunnit laga kraft, vilket har kungjorts 12.1.2010
  • plankarta.pdf